SAĞLIK
Giriş Tarihi : 29-06-2022 09:19

Ameliyata Gerek Kalmadan Sağlığına Kavuştu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğine kısmi felçlik ile başvuran ancak kalbinde 3 adet delik bulunan hasta, açık kalkp ameliyatına gerek kalmadan tedavi edildi.

Ameliyata Gerek Kalmadan Sağlığına Kavuştu

3 boyutlu EKO cihazı (Transözefageal EKO) ile yapılan değerlendirilmesinde; kalp zarının arka tarafında 2 adet delik ve ön tarafında doğumdan sonra kapanması gereken tünel şeklinde olan üçüncü bir kalp deliğinin olduğu tespit edilen hasta, Doç. Dr. Arif Süner ve ekibin titiz çalışmalarının ardından sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili konuşan Doç. Dr. Süner, “Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğine kısmi felçlik ile başvuran hasta, etyoloji araştırması için Kardiyoloji Kliniğine yönlendirildi.  Klinikte yemek borusundan kalbi gören, 3 boyutlu EKO cihazı (Transözefageal EKO) ile yapılan değerlendirilmesinde; kalp zarının arka tarafında 2 adet delik ve ön tarafında doğumdan sonra kapanması gereken tünel şeklinde olan üçüncü bir kalp deliğinin olduğu tespit edildi.  Hastanın felç tablosuna, uyluğun derin verilerinde oluşan pıhtının, bu deliklerden geçerek, kalbin sol tarafına, oradan da şah damardan beyin damarına (Paradoks emboli) atmasından kaynaklandığı düşünüldü. Hastanın tekrar felç geçirmemesi için bu deliklerin kapatılması kararı alındı. Ayrı ayrı 2 cihaz kullanmak yerine zarın tam ortasından yeni bir delik açıp arka ve öndeki delikleri kaplayacak şekilde özel ve geniş bir cihaz (Multifenestre ASD Cihazı) ile kapatmanın daha uygun olacağı düşünüldü. Hasta anjiyografi laboratuvarında, 3 boyutlu Transözofageal EKO cihazı desteğiyle zarın tam ortası delinerek sağ kulakçıktan sol kulakçığa geçildi. Ardından cihaz her 3 deliği kaplayacak şekilde başarıyla yerleştirildi. Bu işlem: göğüs açılmadan, kasık damarlarından girilerek: kalp zarındaki çoklu deliklerin özel bir cihaz ile kapatılması işlemidir.”  Dedi.

Süner, “Perkütan ASD kapatma işlemi açık cerrahiye üstün olup, düşük maliyetli, kolay uygulanabilir ve hastanın erken toparlanması açısından da uygun bir yöntemdir. Hastamızın işlemden iki hafta sonra kontrolünde yapılan EKO’sunda cihazın uygun yerde olduğu tespit edildi ve hastanın kendini iyi hissettiği herhangi bir şikayetinin olmadığı görüldü. Hasta tarafımızca sağlıklı bir şekilde takip edilmeye devam edilmektedir. Tanısının koyulmasından, hazırlığının yapılmasına, işleminden yakın takiplerinde emeği geçen Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği hekimlerinden: Prof. Dr. Ahmet Akçay, Doç. Dr. Hakan Kaya, Doç. Dr. Fethi Yavuz, Dr. Öğrt. Üyesi Hakan Tibilli, Uzm. Dr. Kader Eliz Şahin, Uzm. Dr. Hüseyin Nacar, Uzm. Dr. Selçuk Ayhan, Uzm. Dr. Özkan YAVÇİN, Uzm. Dr. Ayşe HOŞOĞLU, Uzm. Dr. Abdulmecit AFŞİN, Uzm. Dr. Sabri Abuş, Ass. Dr. Ahmet Süsenbük, Ass. Dr. Okan Tanrıverdi, Ass. Dr. Sezer Markirt, Ass. Dr. Sedat Karakış’a teşekkür ederim.’’ dedi.

 

Admin

AdminAdmin