SİYASET
Giriş Tarihi : 06-10-2022 13:57

İYİ Parti Samsun Milletvekili Yaşar, TBMM’de Adıyaman’ı gündeme taşıdı

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Adıyaman’da yaşanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Yaşar, TBMM’de Adıyaman’ı gündeme taşıdı

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, mecliste Adıyaman’ın sorunlarını gündeme getirdi. Bedri Yaşar’ın hazırladığı soru önergesine İYİ Partili 22 milletvekili imza attı.
Verdiği önergede başta sulama barajları, tütün, turizm, işsizlik gibi birçok temel sorunu gündeme getiren İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Nemrut Dağının önemine değinerek “2023 yılı Adıyaman Nemrut yılı ilan edilmelidir” dedi.
Yaşar, verdiği önergede şu sorunlara yer verdi; “Adıyaman ilimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi sorunları her geçen gün artmaktadır. Bu sorunlar, şehrin gelişmenin ve kalkınmanın önünde en büyük engel olarak gösterilmektedir. Başta turizm olmak üzere, Adıyaman ilimizin yer altı ve yer üstü zenginlikleri yeterince değerlendirilmemektedir. Adıyaman ekonomisi genellikle tarıma dayalı ekonomiden oluşmaktadır. Son yıllarda, tekstil, gıda ve mermercilik konusunda da gelişmeler yaşanmaya başlamıştır.
Tarıma dayalı bir ekonomik yapıya rağmen Atatürk Barajı, Adıyamanlı üreticilerimiz tarafından ne yazık ki yeterince kullanılmamaktadır. Adıyamanlı çiftçiler Atatürk barajına hasret bırakılmıştır.
Sulu tarım konusunda sorun yaşanmaktadır. Adıyaman'ın sulama projeleri 20 yıldır bir türlü bitirilememiştir. Gömikan, Çetintepe ve Büyükçay Baraj inşaatları yıllardır bir türlü tamamlanamamıştır.
Tütün üretimi, üretim yapılan diğer illerimizde olduğu gibi Adıyaman ilimiz için de çok büyük bir önem taşımaktadır. Tütün üreticileri, getirilen hapis cezası uygulamasından çok rahatsız olmuşlardır. Bu uygulama, yerli tütün üretimine zarar vermeye başlamıştır.
Adıyaman ilimizin sorunları sadece tarım ve sulama ağırlıklı değildir. Adıyaman ilimiz pek çok alanda sorunlarla boğuşmaktadır. Sümerbank fabrikasının özelleştirilmesi de Adıyaman ilimiz için büyük bir talihsizlik olmuştur. Özelleştirme Adıyaman halkına ne yazık ki hiçbir yarar sağlamamıştır. Tam tersine bu özelleştirmenin zararı olmuştur. Başta istihdam olmak üzere Adıyaman için önemli bir üretim kaybına neden olmuştur.
Adıyaman ilimizin tek bir çevre yolu bulunmamaktadır. Atatürk Bulvarı üzerindeki köprü, şehrin batı yakasını doğu yakasına bağlayan tek köprü konumundadır. Her hangi bir afet durumunda hastaneye ulaşım neredeyse imkânsız hale gelecektir. Diğer köprüde büyük sorun yaşanacaktır.

Ayrıca 400 Yataklı hastane şehrin ihtiyacına cevap veremez hale gelmiştir. Şehirde çok sayıda mülteci bulunmaktadır. Bu yoğunluk yüzünden Adıyaman için yeni bir hastane ihtiyaç olduğu açık bir şekilde ortadadır. Eğitimdeki aksaklıkların yanı sıra, Suriyeli mülteciler konusunda da şehirde önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Adıyaman'da kentsel dönüşüm çok gecikmiştir. Dayanıksız yapılar biran önce tespit edilerek kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmelidir.
Merkezde trafik çilesi her geçen gün artarak devam etmektedir. Trafik sorununun tek çözümü çok katlı otopark yapımına bağlı hale gelmiştir. Başka illerimizde olduğu gibi Adıyaman ilimiz de şehir meydanı konusunda sorun yaşamaktadır.
İşsizlik bu ilimizde de büyük bir sorun oluşturmaktadır. Esnaflar, SGK primlerini ödeyemez, yüksek faturalara yetişemez hale gelmiştir. Bu ilimizde de zincir marketlerle küçük esnaf rekabet etmekte zorlanmaktadır.
Adıyaman ilimiz yazık ki turizmden de yeterince pay alamamıştır. Bu şehrimizin tarihi ve kültürel zenginlikleri yeterince tanıtılamamıştır. Adıyaman'ın tarihi dokusu neredeyse yok edilmiştir. Tarihi kale küçük bir tepeciğe dönüşmüştür. Tarihi Tuz hanı yıkılmıştır. Yerine briket ve betondan oluşan bir yapı yapılmıştır.
Müze ve halk kütüphanesi yetersiz durumdadır. Eserler daha uygun şartlarda sergilenmelidir. Adıyaman için büyük bir müze ve kütüphaneye ihtiyaç bulunmaktadır.
Nemrut Dağı, Dünya'nın 8.harikası olarak UNESCO'nun koruması altında bulunmaktadır. Tepeye tırmanışlar sırasında ziyaretçiler çeşitli zorlanmakta ve sağlık sorunları ile karşılaşmaktadır. Burası için çıkış ve inişleri kolaylaştıracak, doğal dokuya zarar vermeyecek projeler geliştirilmelidir.
Ayrıca burada, başta sağlık hizmeti olmak üzere rehberlik hizmeti büyük bir önem taşımaktadır. Nemrut Dağının yanı sıra Pere antik kenti konusunda da yeni projeler geliştirilmeli ve daha etkin bir şekilde turizme kazandırılmalıdır. Nemrut Dağı için ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak konaklama yerleri de ayrıca planlanmalıdır. 2023 yılı Adıyaman Nemrut yılı ilan edilmelidir.
Bu nedenle, Adıyaman İlimizde yaşanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması yerinde olacaktır”

Kaynak: PHA

AdminAdmin