EĞİTİM
Giriş Tarihi : 08-12-2021 12:04

'Medeniyet Sohbetleri' devam ediyor

Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi “Medeniyet Sohbetleri” temalı söyleşilerine devam ediyor..

'Medeniyet Sohbetleri' devam ediyor

2014 yılından bu yana devam eden Medeniyet Sohbetlerinin bu haftaki konuğu Eğitimci-Yazar Abdulvehap Ballı oldu. 
Endülüs medeniyetinin kodları ve bulunduğu coğrafyada tarihi ve kültürel etkilerini konu edinen Abdulvehap Ballı, Müslümanların sekiz asır boyunca hüküm sürdükleri Endülüs’te güçlü ve her yönüyle etkin bir medeniyet inşa ettiklerini dile getirdi.
Endülüs’ün Batı uygarlığının oluşmasında ciddi katkıları olduğunu söyleyen Ballı, bugünkü İspanya topraklarında kurulmuş olan Endülüs medeniyetinin Avrupa’da aydınlanma hareketlerinin karşılığı olan Rönesans döneminin kodlarını oluşturduğunu belirtti.
İbn Rüşd, İbn Hazm, İbn Münkedir, İbn Haldun, Şâtıbî, Ebû Hayyan, Kâdî Îyâz gibi birçok alimin yetiştiği Endülüs’ün dünyanın her tarafından insanların ilim tahsili için çocuklarını gönderme yarışına girdikleri coğrafya olduğunu vurgulayan Ballı, "ne yazık ki bu büyük medeniyet siyasi hırslar sebebiyle hazin bir şekilde son bulmuştur. Endülüs medeniyetinin geride bıraktığı sanatsal, mimari, edebi ve bilimsel eserler acı hatıralarla doludur” dedi.
Endülüs Medeniyetinin kurulduğu coğrafyada gerçekleştirdiği gezilerden anılarını ve izlenimlerini de paylaşan Abdulvehap Ballı " Yitik Bir Medeniyet: Endülüs" isimli eserinden alıntılar da yaparak Müslümanların İspanya’yı fethiyle gayrimüslimlere gösterdikleri hoşgörüyü anlatırken Hıristiyan hâkimiyetinin başlamasıyla beraber İslam halkına uygulanan vahşeti de dile getirdi. 

 

Kaynak: PHA